NITRO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČNOST


Uvědomujeme si jaký má výroba a dopravování snowboardových výrobků po světě dopad na životní prostředí a víme, že je naše povinnost průběžně zlepšovat výrobní procesy, abychom pomohli snížit dopad našich výrobků. Používáme lepší suroviny, jak jen to jde, neprodukujeme víc, než je potřeba a vyrábíme prémiové produkty, které déle vydrží a celkově sníží produkci a s ní související odpady.
Nitro vyrábějí lidé a my věříme, že každý ve výrobě a následném řetězci by měl být respektován a chován s úctou. Při vyjednávání s výrobci jsme nekompromisní. Pracujeme pouze s továrnami, které zacházejí se svými zaměstnanci s respektem a poskytují bezpečné a výhodné pracovní prostředí.

HARDGOODS


Uvědomujeme si , že výroba snowboardových produktů, stejně jako většina výrobních procesů ve světě, má velký dopad na životní prostředí. To nás vede k neustálému zlepšování výrobních postupů a snaze, aby naše výrobky měly co nejmenší dopad na svět, ve kterém snowboardujeme. Naše továrny naplňují naše základní hodnoty poskytováním standardů spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek pro všechny zaměstnance a jsou přátelské k životnímu prostředí. Zaměřujeme se na využívání nezbytného minima, stále hledáme nová alternativní řešení a recyklovatelné materiály. Pečujeme o to, aby si snowboarding užili i jezdci v budoucnosti!

SNOWBOARDY – ŠETŘÍME ZDROJE


KONEC ŘEDIDLŮM

Na potisku více než 70 procent svršků našich snowboardů používáme vodou ředitelné barvy, u skluznic je to více než 30%. 15% našich skluznic dokonce nepoužívá žádná barviva.
70% našich snowboardů nemá žádné další krytí nebo používá finální lak bez rozpouštědel a s nulovým obsahem těkavých organických sloučenin.

  • Během dvou let budeme  pro potisk 100% našich snowboardů používat jen vodou ředitelná barviva.
  • 100% našich snowboardů bude  vyráběno bez použití  těkavých organických sloučenin (VOC:0 )

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

Více než 85% našich skluznic je vyrobeno z recyklovaných surovin.

Chceme dále zvyšovat podíl recyklovaných materiálů na naší produkci.

DŘEVĚNÁ JÁDRA

FSC certifikace: při výrobě snowboardů už používáme dřevo vypěstované podle standardů FSC.

Chceme už v průběhu tohoto roku nakupovat od našich dodavatelů jen dřevo pěstované v souladu se standardy FSC.

PŘÍRODNÍ ZDROJE

V našich továrnách pohání lisy vodní pára, nepoužíváme ropu ani elektřinu. Systém broušení je napojen na uzavřený vodní okruh s vlastní filtrací. Vrchní vrstvu snowboardů jsme ztenčili, ušetříme na surovinách a dopravě, přesto vydrží déle.

Používat co nejtenčí dostupnou svrchní vrstvu.

ENERGIE

Plánujeme instalovat na střechu naší továrny fotovoltaické panely. Nepokryjí pouze celou naší spotřebu, ale budeme schopni čistou energií zásobovat i domácnosti a podniky v okolí.

Dokončit solární elektrárnu do 2 let.

LEPIDLO

Instalujeme nový, plně automatický, systém dávkování lepidla. Tím snížíme množství použitého lepidla.

SPOLEČNOST

Zaměstnancům v našich továrnách právě zařizujeme důstojné bydlení. Získají tak větší soukromí a komfortní prostředí pro život. Pro dělníky a jejich rodiny pořádáme pravidelné výlety.

  • Otevřít nové bydlení pro dělníky do dvou let.
  • Uspořádat snowboardový výlet pro naše asijské dělníky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

100% materiálů, ze kterých jsou vyrobeny naše snowboardy, odpovídá evropskému nařízení REACH.


VÁZÁNÍ – MINIMUM ODPADU

V plastových dílech našich vázání používáme 20% recyklovaných surovin. Všechny plastové součásti vyrábíme vstřikováním do formy, procesem s minimálním odpadem.

Kovové součásti budou ze 100% recyklovány. Od roku 2020 budeme na povrchovou úpravu používat látky bez chemických ředidel.

BOTY – POTLAČOVÁNÍ FTALÁTŮ

Naše boty jsou z větší části vyrobené z materiálů bez PVC. Používané lepidlo neobsahuje benzen.

  • Chceme totálně eliminovat používání PVC a používat jen recyklované krabice.
  • Plánujeme další omezování použití krabic při přepravě.

OBLEČENÍ A BATOHY


Věříme, že lidé, kteří pro nás pracují mají nárok na férové zacházení. Snažíme se používat co nejvíce postupů přátelských k životnímu prostředí. Pracujeme pouze s výrobci, kteří svým zaměstnancům nabízejí bezpečné a spravedlivé zacházení.
Uvědomujeme si, že výroba snowboardového oblečení není úplně přátelská k životnímu prostředí, a tak se snažíme, aby naše kalhoty a bundy měly delší životnost. Věnujeme i pozornost tomu, kolik věcí vyrobíme, abychom zbytečně neplýtvali. Z látek, které nám zbydou, vytváříme speciální kolekce, a tak maximalizujeme využití surovin. Nedávno jsme přemístili naši finální výrobu blíž k producentovi látek. Výrazně jsme tak zkrátili přepravní vzdálenosti a dopady s tím spojené. Naším úkolem je pokračovat v práci na minimalizaci dopadů na životní prostředí v celém řetězci, od dodavatele surovin, přes výrobce, až po obchodníky.

OBLEČENÍ – NEJLEPŠÍ STANDARDY

V roce 2018 jsme přestěhovali výrobu oblečení do Thajska. Našli jsme zde partnery s vynikající kvalitou, respektující při výrobě všechny environmentální a sociální aspekty.
Továrna, ve které vyrábíme L1 Premium Goods, prošla auditem nadace Fair Wear, jedné z největších a nejrespektovanějších organizací svého druhu.
Jsme připraveni platit vyšší cenu, když naši partneři při výrobě přijímají naše závazky vůči životnímu prostředí a svým zaměstnancům.
Naše firma se rozhodla jít ještě dál. Na podporu zaměstnanců našich oděvních firem jsme založili nadaci L1FE FOUNDATION.

Budeme dál podporovat nadaci L1FE Foundation v jejích záměrech pomáhat konkrétním lidem. Zaměříme se i na omezování tvorby odpadu a zlepšování standardů výroby v tomto ohledu. Budeme aktivně vyhledávat dodavatele v blízkosti naší thajské továrny, abychom dosáhli stavu, kdy budeme využívat pouze lokální výrobce.

BATOHY – ŽÁDNÉ JEDY

Na našich batozích používáme jen zátěr C6 DWR.

50% látek s certifikací BlueSign do roku  2020 a 100% do roku 2022.

NADACE L1FE FOUNDATION

Založili jsme nadaci L1FE FOUNDATION, abychom pomohli lidem, kteří jsou nám blízcí. Péče, kterou věnuje náš výrobce v Thajsku svým zaměstnancům, nás inspirovala k tomu, abychom se přidali.
Každý rok věnujeme část z našich prodejů oblečení na projekty, které pomohou našim thajským přátelům. V roce 2018 jsme tak koupili pozemky pro rodinu bývalého zaměstnance, aby mohl pěstovat zeleninu a mohl snadno překonat výpadek příjmů.

ZAPOJENÍ DO SPOLEČNOSTI


Nitro už slaví 30 let na trhu. Jsme přesvědčeni, že k tomu přispělo i to jak, se chováme. Respektujeme všechny naše partnery a zároveň jim prezentujeme naše hodnoty. Spolupracujeme pouze s firmami, které garantují svým lidem bezpečné a zdravé pracovní prostředí, vyplácejí poctivé mzdy a chovají je v náležité úctě.

ZPOMALENÍ KLIMATICKÝCH ZMĚN

Podporujeme I PLANT A TREE, projekt znovuzalesnění v našem regionu.

MYCLIMATE – SNIŽOVÁNÍ DOPADU OBCHODNÍCH LETŮ

myclimate je naším partnerem pro efektivní ochranu klimatu. Společně s firmami i jednotlivci se myclimate snaží omezovat následky letecké dopravy. Díky jednoduchému a přehlednému systému tak kompenzujeme zátěž na životní prostředí, kterou naše cestování vyvolává.

Back to the Green Island with Efficient and Solar Stoves

Pokračovat v podpoře ještě více organizací po celém světě.

TÝM – MINIMUM EMISÍ

Decentralizovaná struktura naší firmy nenutí zaměstnance k dlouhým pravidelným cestám do práce. Mnoho našich kolegů dochází do práce pěšky nebo jezdí na kole. Nitro tento přístup pěstuje již 30 let.

Inspirovat více firem k tvorbě podobných firemních struktur.